เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6.pdf
  
ประกาศแผน ปปส.ภ.4.pdf
  
ปปส.ภ.7 ประกาศแผนจัดจ้าง รปภ.ปี63.pdf
  
ปปสภ.8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf
  
ยกเลิกแผน ห้องยานิทรรศน์.pdf
  
ยกเลิกแผน ศทส.pdf
  
ยกเลิกแผน พิมพ์บันทึก ข้อมูล สปป.pdf
  
ยกเลิกแผน จอดรถยนต์ราชพัสดุ.pdf
  
ยกเลิกแผน งานจ้างต่อเนื่อง ส่วนกลาง 6 เรื่อง.pdf
  
แผนจ้างผลิตคลิปวีดีโอ ก้าวสู่ทศวรรษใหม่กับ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง.pdf
  
1 - 10Next