​​

​ข้อมูลการติดต่อ

 

สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

บริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50303

โทรศัพท์  053-112585

โทรสาร   053-112475

 

 

ผู้อำนายการ                                                              053-112468​  ต่อ  21000

นางทิพาพร ทัศนภักดิ์                                                 

 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ)                          053-112468​  ต่อ  20002

 

ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (ทภ)                             053-112468​  ต่อ  20021

 

ส่วนพัฒนาวิจัยด้านพืชเสพติด​ (พพ)                          053-112468​  ต่อ  20018

 

ส่วนสำรวจพืชเสพติด (สพ)                                     053-112468​  ต่อ  20015