​​​​​​​​ 

​​​โลโก้ oncb.png 

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค.7 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัดที่กำหนด

แผนที่ใหม่.png

1. จังหวัดกาญจนบุรี​ ​ http://kanc​hanaburi.go.th/au/​

กญ.png

2. จังหวัดนครปฐม  http://www.nakhonpathom.go.th/frontpage

map.jpg

3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  http://www.prachuapkhirikhan.go.th/_2018/frontpage

prachuapkhirikhan.jpg

4. จังหวัดเพชรบุรี  http://www.phetchaburi.go.th/phet2/CODE/main#2

map.jpg.1379588464720.jpg

5. จังหวัดราชบุรีhttp://www.ratchaburi.go.th/ 

ราชบุรี.jpg

6. จังหวัดสมุทรสาคร  http://www.samutsakhon.go.th/index.php

samutsakorn.jpg

7. จังหวัดสมุทรสงคราม  http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/

สงคราม.jpg

8. จังหวัดสุพรรณบุรี  http://www.suphanburi.go.th/suphan/

suphan.jpg