แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภ.5)

เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

003-แผนที่ ปปส.ภ.jpg 

​​