กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓​.pdf
  
รวมคำพิพากษา (ริบทรัพย์).pdf
  
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง_พรบ_สืบสวนทางการเงิน.pdf
  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทน.pdf
  
ระเบียบสำนักนายกฯ (ฉบับ2) พ.ศ. 2563.pdf
  
รวมกฎหมายยาเสพติด 2563.pdf
  
รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย.pdf
  
ร่าง_พรบ_ยาเสพติดให้โทษ.pdf
  
รายงานการวิเคราะห์ฯ_ร่าง_พรบ_ให้ใช้ประมวลฯและร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด.pdf
  
รายงานการวิเคราะห์ฯ_ร่าง_พรบ_วิยาเสพติดฯ.pdf
  
1 - 10Next

​​​​