อำนาจมาตรา11.pdfพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พศ. 255059 KB
ระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔.PDFระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔84 KB
Determine the form of ocumentsrequesting.pdfประกาศสำนักงาน ป.ป.ส. เรื่องกำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม๒๕๖๔)2475 KB
กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓​.pdfกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓​62 KB
รวมคำพิพากษา (ริบทรัพย์).pdfรวมคำพิพากษา (ริบทรัพย์)2209 KB
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง_พรบ_สืบสวนทางการเงิน.pdfรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง_พรบ_สืบสวนทางการเงิน120 KB
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทน.pdfประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง กำหนดแบบเอกสารการขอรับเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทน702 KB
ระเบียบสำนักนายกฯ (ฉบับ2) พ.ศ. 2563.pdfระเบียบสำนักนายกฯ (ฉบับ2) พ.ศ. 256391 KB
รวมกฎหมายยาเสพติด 2563.pdfรวมกฎหมายยาเสพติด 256324878 KB
รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย.pdfรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย1150 KB
1 - 10Next

​​​​