SharePoint

ปปส.กทม.เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง
ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเขตดินแดง

392406.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ปปส.กทม. นำโดย นางสาวสุวรรณา ว่องวาณิช รกน.ผอ.ปพ. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตดินแดง ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2สำนักงานเขตดินแดงโดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการเขตดินแดงเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงหัวหน้าฝ่ายปกครองหั วหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เขต) , ผู้แ.ทนจาก สน. ในพื้นที่ ผู้แทนสำนักอนามัย, ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ผู้แทนกรมประพฤติ, ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่เขตดินแดง ประธานอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด, ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตดินแดง และประธานชุมชน รวมจำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่าน ให้เป็นไปตามแนวทาง/นโยบายที่กำหนด ด้านป้องกัน ด้านบำบัด ด้านปราบปราม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ผู้แทน ปปส.กทม.ได้รายงานและขอความร่วมมือสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1.ผลการดำเนินงานในภาพรวมของคณะทำงาน ศป.ปส.เขตดินแดง ในปีงบประมาณ 2560  
2.ผู้แทนปปส.กทม.ได้แจ้งกรอบทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย แผนป้องกัน แผนปราบปราม แผนบำบัดรักษา และแผนบริหารจัดการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายการติดตาม  ดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดของศูนย์เพื่อการประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูเขต ตลอดจนปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลับไปมีพฤติกรรมกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำ 3.ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละด้านในระบบ Nispa และรายงานการประชุม ศอ.ปส.เขต ทุกครั้ง ขอให้ดำเนินการวางในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (nispa) /แผนบริหารจัดการ/การประชุม ศอ.ปส.การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NIS
3. การเปิดศูนย์คัดกรองฯ ณ ปตอ.1 พัน 6 แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โดยเปิดดำเนินการศูนย์ฯ ในวันอังคาร-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. รวมทั้งการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมเปิดรองรับในวันเสาร์ -จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
4. ขอความร่วมมือรายงานผลการติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ พร้อมทั้งลงข้อมูลในระบบ บสต.ให้เป็นปัจจุบันตามวงรอบ และสามารถส่งเบิกค่าติดตามมายังสำนักงาน ปปส.กทม.
ในการนี้ทาง ปปส.กทม.ได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้อำนวยการเขตดินแดง
 เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
392407.jpg 392409.jpg 392408.jpg


โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :


 


ข่าวล่าสุด
[Title1,1] >> [VisitedCounts1,1] : view
[Title1,2] >> [VisitedCounts1,2] : view
[Title1,3] >> [VisitedCounts1,3] : view
[Title1,4] >> [VisitedCounts1,4] : view
[Title1,5] >> [VisitedCounts1,5] : view