SharePoint

Skip Navigation Linkspicture

  
  
Picture Size
  
  
  
  
  
Folder: สนง.ปปส.ภ.8 ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรวันสงกรานต์สนง.ปปส.ภ.8 ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำขอพรวันสงกรานต์4/18/2016 1:52 PM
Folder: สนง.ปปส.ภ.8 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถโดยสารในช่วงเทศกาลสนง.ปปส.ภ.8 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับรถโดยสารในช่วงเทศกาล4/18/2016 1:50 PM
Folder: วันขึ้นปีใหม่วันขึ้นปีใหม่12/28/2017 1:26 PM
Folder: มหกรรวันต่อต้านยาเสพติดปี2559มหกรรวันต่อต้านยาเสพติดปี25597/4/2016 3:43 PM
Folder: ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 พื้นที่ภาค 8ภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 พื้นที่ภาค 86/29/2015 2:27 PM
Folder: ผอ.ปปส.ภ.8 และคณะ ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีผอ.ปปส.ภ.8 และคณะ ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี11/26/2016 12:19 PM
Folder: ปปส.ภาค 8 จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลปปส.ภาค 8 จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูล8/18/2014 3:38 PM
Folder: ปปส.ภาค 8 และ ปปส.ภาค 9 ร่วมจัดโครงการประชาพิจารณ์แผนการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 พื้นที่ภาคใต้ตอนบนปปส.ภาค 8 และ ปปส.ภาค 9 ร่วมจัดโครงการประชาพิจารณ์แผนการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2558-2562 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน9/11/2014 12:12 PM
Folder: ปปส.ภ.8 ร่วมปฏิบัติการพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดซ้ำซาก 201 หมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศปปส.ภ.8 ร่วมปฏิบัติการพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดซ้ำซาก 201 หมู่บ้าน ชุมชน ทั่วประเทศ7/27/2015 11:05 AM
Folder: ปปส.ภ.8 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560ปปส.ภ.8 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 25601/16/2017 9:53 AM
Folder: ปปส.ภ.8 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559ปปส.ภ.8 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เดินทางปลอดภัยไร้ยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25591/4/2016 3:40 PM
Folder: ปป.ส.ภ.8 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาปป.ส.ภ.8 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา7/29/2015 4:11 PM
Folder: จัดงาน “พิธีมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี”จัดงาน “พิธีมอบเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี”9/4/2014 2:10 PM
Folder: กีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาต้านยาเสพติด หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกีฬาสานสัมพันธ์ กีฬาต้านยาเสพติด หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม8/6/2018 11:08 AM
Folder: โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป.ป.ส.พื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานป.ป.ส.พื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน4/24/2015 9:28 AM
Folder: โครงการประชุมชี้เเจ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแหล่งข่าวบุคคล(KI)โครงการประชุมชี้เเจ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแหล่งข่าวบุคคล(KI)4/23/2015 10:06 AM
Folder: โครงการ แบ่งน้ำใจ ปันรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 7โครงการ แบ่งน้ำใจ ปันรอยยิ้ม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 78/17/2016 4:21 PM
Folder: เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.8 เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานบริษัทกรีนสปอต จำกัด ตามโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.8 เข้าสุ่มตรวจปัสสาวะ พนักงานบริษัทกรีนสปอต จำกัด ตามโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการ10/2/2014 1:23 PM
Folder: superfunrun 24 มิ.ย.61superfunrun 24 มิ.ย.616/26/2018 11:08 AM
Folder: 08182557 - ค่ายลูกต้านยาเสพติด08182557 - ค่ายลูกต้านยาเสพติด8/18/2014 3:59 PM