SharePoint

ปปส.ภ.8 ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  วันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้แทน ปปส.ภ.8  น.ส.สุนิตา  วงษ์สวัสดิ์  นวค.ชก. นายก้องศักดิ์ เงินนุช นสส.ชก. และ น.ส.อัจฉรา  วงศ์คต นสส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

2404602 (2).jpg2404602 (1).jpg 

  1. ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ในหัวข้อ การป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประพฤติชอบ ให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ซื่อตรง และประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

  2. ประสานข้อมูลกับ ศอ.ปส.จ.สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับผลการบำบัดผู้เสพยาเสพติดใน 3 ระบบ ตามที่ สพป. มีหนังสือให้ติดตามผลการดำเนินงานการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด (ข้อมูลที่มีการดำเนินงานทั้งหมด ทั้งที่นำเข้าระบบและยังไม่นำเข้าระบบ) นั้น แต่เนื่องจากเป็นการขอข้อมูลด่วนและข้อมูลการบำบัดเป็นผลการดำเนินงานของหลายหน่วย เช่น เรือนจำ โรงพยาบาล สำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งไม่สามารถประสานข้อมูลได้ทันตามกำหนด ศอ.ปส.จ.สฎ. จึงขอแจ้งข้อมูลเฉพาะการบำบัดสมัครใจระบบสมัครใจ (ค่าย) กลับมายัง ปปส.ภ.8 เพื่อทราบ ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลผลการดำเนินงานจริงจะต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานกับหน่วยบำบัดต่างๆ โดยตรง ส่วนข้อมูลที่หน่วยต่างๆ นำเข้าในระบบ บสต. ค่อนข้างมีจำนวนน้อยเนื่องจากเป็นปัญหาจากทางระบบ บสต. ที่ค่อนข้างช้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีศักยภาพแตกต่างกันบางแห่ง และปัญหาจากบุคลากรผู้นำเข้าข้อมูลยังขาดความรู้ความเข้าใจ จึงทำให้เกิดปัญหาการนำเข้าข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน

2404602 (4).jpg2404602 (3).jpg 

    3. ชี้แจงการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA ให้กับ ศป.ปส.อ.ท่าชนะ เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการบำบัด ด้านการปราบปราม และด้านการบริหารจัดการ โดยจากการตรวจสอบผลการดำเนินงานในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนในระบบ NISPA ที่มีสถานะ มีปัญหา” “ไม่มีปัญหาและ วิกฤตยังไม่มีการนำเข้าผลการดำเนินงานในระบบ NISPA ทำให้หมู่บ้านยังมีสถาน ไม่ดำเนินการซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ทราบว่าจะต้องนำเข้าข้อมูลในส่วนนี้ จึงทำให้ไม่มีการประสานข้อมูลกับผู้ปฏิบัติ ในการนี้ จึงประสานชี้แจงช่องทางการนำเข้าข้อมูลในระบบ NISPA แหล่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่สามารถนำมาลงในระบบ ซึ่งจะต้องมีการลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องโปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :


 


ข่าวล่าสุด
[Title1,1] >> [VisitedCounts1,1] : view
[Title1,2] >> [VisitedCounts1,2] : view
[Title1,3] >> [VisitedCounts1,3] : view
[Title1,4] >> [VisitedCounts1,4] : view
[Title1,5] >> [VisitedCounts1,5] : view