SharePoint

Skip Navigation Linksdoc3

  
  
  
  
เมื่อฝิ่นบังคับขอวีซ่าเข้าไทย รัฐบาลจำต้องเคี่ยวฝิ่นขายเอง จนพลิกโฉมกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่.pdf
  
10/27/2016 2:03 PMJatupong Juntaract
จุดเริ่มต้นของฝิ่น.pdf
  
10/5/2016 4:08 PMJatupong Juntaract
ประกาศห้ามสูบฝิ่นในสมัยรัชกาลที่ 3.pdf
  
10/27/2016 2:09 PMJatupong Juntaract
ฝิ่นกับวิถีชุมชนบนที่สูง.pdf
  
10/5/2016 4:02 PMJatupong Juntaract
พระราชกำหนด ห้ามมิให้สูบแลซื้อขายฝิ่น จุลศักราช 1173.pdf
  
10/27/2016 2:12 PMJatupong Juntaract
พลิกฟื้นผืนดิน 'โครงการหลวง' จากฝิ่นสู่พืชเมืองหนาว.pdf
  
10/27/2016 1:18 PMJatupong Juntaract
รายงานพืชเสพติดรวม5051.pdf
  
3/29/2016 3:19 PMsurasak ruensri
รู้จักฝิ่นรู้จักปปส.pdf
  
10/5/2016 4:07 PMJatupong Juntaract
รู้ทันปัญหาการลักลอบปลุกฝิ่นในประเทศไทย (พิภพ ชำนิวักัยพงศ์).pdf
  
9/15/2016 12:38 PMJatupong Juntaract
สงครามฝิ่น.pdf
  
10/27/2016 2:25 PMJatupong Juntaract
อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจพืชเสพติด.pdf
  
3/14/2018 11:20 AMChalermpol Jiatrakul