SharePoint

Skip Navigation Linksdoc1

  
  
  
  
Folder: เครื่องมือในการสำรวจการสำรวจฝิ่น
  
7/27/2016 3:34 PMJatupong Juntaract
Folder: นิทรรศการความรู้เรื่องฝิ่น
  
7/27/2016 2:06 PMJatupong Juntaract
เทคโนโลยี UAV กับการสำรวจพืชเสพติด (ภาษาอังกฤษ).jpg
  
10/31/2016 9:41 AMJatupong Juntaract
ชนิดของพืชเสพติด.jpg
  
10/31/2016 9:35 AMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_เห็ดขี้ควาย.pdf
  
6/21/2016 4:21 PMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_โคคา.pdf
  
6/21/2016 4:24 PMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_กระท่อม.pdf
  
6/21/2016 3:07 PMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_กัญชง.pdf
  
6/21/2016 3:09 PMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_กัญชา.pdf
  
6/21/2016 3:11 PMJatupong Juntaract
นิทรรศการ80X200CM_ฝิ่น.pdf
  
6/21/2016 3:13 PMJatupong Juntaract
พืชเสพติดกับมุมมองใหม่.jpg
  
10/31/2016 9:38 AMJatupong Juntaract
วิวัฒนาการการสำรวจฝิ่นในประเทศไทย.jpg
  
10/31/2016 9:34 AMJatupong Juntaract