​การสำรวจกัญชง....................................................................................................​​