​​​​

  
  
ปปส.ภาค 5 ประกาศอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563.pdfปปส.ภาค 5 ประกาศอนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ปปส.ภาค 5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ.pdfปปส.ภาค 5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6.pdfเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63 สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6
ประกาศแผน ปปส.ภ.4.pdfประกาศแผน ปปส.ภ.4
ปปส.ภ.7 ประกาศแผนจัดจ้าง รปภ.ปี63.pdfปปส.ภ.7 ประกาศแผนจัดจ้าง รปภ.ปี63
ปปสภ.8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdfปปสภ.8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยกเลิกแผน ห้องยานิทรรศน์.pdfยกเลิกแผน ห้องยานิทรรศน์
ยกเลิกแผน ศทส.pdfยกเลิกแผน ศทส
ยกเลิกแผน พิมพ์บันทึก ข้อมูล สปป.pdfยกเลิกแผน พิมพ์บันทึก ข้อมูล สปป
ยกเลิกแผน จอดรถยนต์ราชพัสดุ.pdfยกเลิกแผน จอดรถยนต์ราชพัสดุ
1 - 10Next
​​