​​​

  
  
ยกเลิกโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์บุคคลและองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯประจำปี2561ผ่านสื่อสังคมออนไลน์.pdfยกเลิกโครงการดำเนินการประชาสัมพันธ์บุคคลและองค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯประจำปี2561ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาสถานีทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร.pdfประกาศแผนจ้างบำรุงรักษาสถานีทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร
ประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาประจำปี2561.pdfประกาศแผนจัดจ้างที่ปรึกษาประจำปี2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงานป.ป.ส.ปี2561.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงานป.ป.ส.ปี2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศการเดินทางศึกษาดูงานของนบส.ปปส.ที่ประเทศญี่ปุ่น.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศการเดินทางศึกษาดูงานของนบส.ปปส.ที่ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตซองหนังใส่บัตรปี2561.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตซองหนังใส่บัตรปี2561
ประกาศแผนโครงการรณรงค์การรับรุ้เสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด.pdfประกาศแผนโครงการรณรงค์การรับรุ้เสริมสุขภาพปลอดภัยยาเสพติด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อวันต่อค้านยาเสพติดประจำปี2561.pdfประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อวันต่อค้านยาเสพติดประจำปี2561
จัดจ้างการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน_ประจำปี_2561.pdfจัดจ้างการเช่าสถานที่จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน_ประจำปี_2561
จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ.1_ปี2561.pdfจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ.1_ปี2561
1 - 10Next
​​