​​​

  
  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงานป.ป.ส.ปี2561.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงานป.ป.ส.ปี2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศการเดินทางศึกษาดูงานของนบส.ปปส.ที่ประเทศญี่ปุ่น.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศการเดินทางศึกษาดูงานของนบส.ปปส.ที่ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตซองหนังใส่บัตรปี2561.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตซองหนังใส่บัตรปี2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อวันต่อค้านยาเสพติดประจำปี2561.pdfประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจัดกิจกรรมและผลิตสื่อวันต่อค้านยาเสพติดประจำปี2561
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน_ศอปสย_รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ(C.Y.D.O.T CUP) .pdfโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน_ศอปสย_รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ(C.Y.D.O.T CUP)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ2561_29พย60_จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีที่34_e-bidding.pdfแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ2561_29พย60_จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีที่34_e-bidding
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_29พย60_จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีที่34_e-bidding.pdf
Checked Out To: Suphot Upalaแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_29พย60_จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีที่34_e-bidding.pdf
Checked Out To: Suphot Upalaแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_29พย60_จ้างพิมพ์และเผยแพร่วารสารปีที่34_e-bidding
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_19กพ61_RentCarFAB.pdfแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_19กพ61_RentCarFAB
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_12กพ61_Datawarehouse.pdfแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_12กพ61_Datawarehouse
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_6ตค60.pdfแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561_6ตค60
1 - 10Next
​​