​​​​

  
  
แผนจัดซื้อชุดหาพิกัด.pdfแผนจัดซื้อชุดหาพิกัดNew
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย_สพส_ประจำปีงบประมาณ_2562.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย_สพส_ประจำปีงบประมาณ_2562
เเผนจัดซื้อจัดจ้าง_Social_Media_Monitoring.pdfเเผนจัดซื้อจัดจ้าง_Social_Media_Monitoring
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด.pdfแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกาศแผนโครงการรักษาความปลอดภัย_ปี62_ส่วนกลาง.pdfประกาศแผนโครงการรักษาความปลอดภัย_ปี62_ส่วนกลาง
แผนงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ_สำนักงาน_ปปส.ภ.8_ปี62.pdfแผนงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของ_สำนักงาน_ปปส.ภ.8_ปี62
แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ.8_ปี2562.pdfแผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ.8_ปี2562
แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ. 3_ปี2562.pdfแผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน_ปปส.ภ. 3_ปี2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย_ปีงบประมาณ62.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย_ปีงบประมาณ62
แผนการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ_Application_Firewall_layer7.pdfแผนการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายระดับ_Application_Firewall_layer7
1 - 10Next
​​