​​​​

  
  
ประกาศเผยแพร่จัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดนิทานอ่านอุ่นรัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ปี 2565.pdfประกาศเผยแพร่จัดจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อชุดนิทานอ่านอุ่นรัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565.pdfประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างเอกชนจัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565
ประกาสเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงพื้นที่สันทนาการ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ปปส. ดินแดง.pdfประกาสเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงพื้นที่สันทนาการ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ปปส. ดินแดง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง.pdfประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงโรงอาหาร ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซม บูรณะบ้าน ไม้ 2 ชั้น บ้านบางรัก.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซม บูรณะบ้าน ไม้ 2 ชั้น บ้านบางรัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕.pdfประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงพื้นที่สันทนาการ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง.pdfประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงพื้นที่สันทนาการ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
ประกาศแผนปรับปรุงห้องทำงานส่วนสื่อสารองค์กร อาคาร 3 ชั้น 6.pdfประกาศแผนปรับปรุงห้องทำงานส่วนสื่อสารองค์กร อาคาร 3 ชั้น 6
ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วปส. ปี 2565.pdfประกาศเผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย วปส. ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อระบบควบคุมไม้กั้นรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติโดยการอ่านแผ่นป้ายทะเบียน สำนักงาน ปปส.pdfประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อระบบควบคุมไม้กั้นรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติโดยการอ่านแผ่นป้ายทะเบียน สำนักงาน ปปส
1 - 10Next
​​