​​​​

  
  
ประกาศเผยแพร่แผน จ้างจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564.pdfประกาศเผยแพร่แผน จ้างจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.pdfประกาศเผยแพร่แผนซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบควบคุมไม้กั้นรถยนต์เข้า-ออกอัตโนมัติ ด้วยการอ่านป้ายทะเบียน ปี 2564.pdfแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบควบคุมไม้กั้นรถยนต์เข้า-ออกอัตโนมัติ ด้วยการอ่านป้ายทะเบียน ปี 2564
แผนจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสารสนเทศยาเสพติด-NIS ปี 2564.pdfแผนจ้างขออนุญาตให้บริการลิขสิทธิ์โปรแกรม ระบบสารสนเทศยาเสพติด-NIS ปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระท่อม ปี 2564.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างกระท่อม ปี 2564
แผนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2564.pdfแผนการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2564
แผนการจัดจ้างโครงการประกาศเกียรติคุณ ปี 2564.pdfแผนการจัดจ้างโครงการประกาศเกียรติคุณ ปี 2564
แผนโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย ปี 2564.pdfแผนโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย ปี 2564
แผนเครื่องโคมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ปี 2564.pdfแผนเครื่องโคมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง ปี 2564
1 - 10Next
​​