​​​​

  
  
โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒.pdfโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิ่งมินิมาราธอน.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิ่งมินิมาราธอน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2562
แผนการจัดซื้อข้อมูลจากดาวเทียม.pdfแผนการจัดซื้อข้อมูลจากดาวเทียม
แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน2562.pdfแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน2562
ยกเลิกแผนชุดหาพิกัดฯ.pdfยกเลิกแผนชุดหาพิกัดฯ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒.pdfแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการผลิตสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒
ประกาศแผนจัดนิทรรศการระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62.pdfประกาศแผนจัดนิทรรศการระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 62
แผนบรรจุน้ำยาตรวจพิสูจน์สารเสพติดเบื้องต้น.pdfแผนบรรจุน้ำยาตรวจพิสูจน์สารเสพติดเบื้องต้น
แผนชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับ ปีงบประมาณ 2562.pdfแผนชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับ ปีงบประมาณ 2562
1 - 10Next
​​