​​​​

  
  
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล.pdfประกาศเผยแพร่แผนโครงการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างประโยชน์ของพืชกระท่อมเชิงเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
ประกาศเผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์ฯประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2565.pdfประกาศเผยแพร่แผนประชาสัมพันธ์ฯประมวลกฎหมายยาเสพติด ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตซองหนังใส่บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๘,๐๐๐ ซอง.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างผลิตซองหนังใส่บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๘,๐๐๐ ซอง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และเอุปกรณ์สำหรับครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 41 รายการ ปี 2565.pdfประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และเอุปกรณ์สำหรับครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 41 รายการ ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ปปส.(ดินแดง)_สวพ. ปี 2565.pdfประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาเอกชนเพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ปปส.(ดินแดง)_สวพ. ปี 2565
ประกาศเผยแพร่แผนซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน 41​ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdfประกาศเผยแพร่แผนซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติด จำนวน 41​ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตซองหนังใส่บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๔,๐๐๐ ซอง.pdfประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตซองหนังใส่บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำนวน ๔,๐๐๐ ซอง
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงสำนักอาคารสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.pdfประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงสำนักอาคารสำนักงานสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงสำนักงาน ปปส.ภาค 9 (หลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.pdfประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงสำนักงาน ปปส.ภาค 9 (หลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบควบคุมไม่กั้นรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติ​ ประจำปี พ.ศ.2564.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบควบคุมไม่กั้นรถยนต์เข้าออกอัตโนมัติ​ ประจำปี พ.ศ.2564
1 - 10Next
​​