​​​​

  
  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์New
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง จำนวน 29 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ.pdfประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1,2 และ 3 อาคาร 7 ชั้น  ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง.pdfประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1,2 และ 3 อาคาร 7 ชั้น ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง จำนวน ๒๔ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖.pdfประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารมาตรฐานสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง จำนวน ๒๔ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 36 รายการ.pdfประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 36 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน วปสและ ศป มข ใหม่-2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน วปสและ ศป มข ใหม่-2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน วปส-ศป มข ปี 2566.pdfประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน วปส-ศป มข ปี 2566
1 - 10Next
​​