​​​​

  
  
ประกาศยกเลิกแผนจ้างปรับปรุงโครงการซ่อมแซมบูรณะบ้านไม้-บ้านบางรัก ปี 2566.pdfประกาศยกเลิกแผนจ้างปรับปรุงโครงการซ่อมแซมบูรณะบ้านไม้-บ้านบางรัก ปี 2566
ประกาศยกเลิกแผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร สำนักงาน ปปส ดินแดง ปี 2566.pdfประกาศยกเลิกแผนจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหาร สำนักงาน ปปส ดินแดง ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และสำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ส.ดินแดง และสำนักงาน ป.ป.ส.ทุ่งสองห้อง ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนประดับและสนามหญ้าภายในบริเวณปปส ดินแดง-ทุ่งสองห้อง ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สวนประดับและสนามหญ้าภายในบริเวณปปส ดินแดง-ทุ่งสองห้อง ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น สำนักงาน ปปส. (ทุ่งสองห้อง) เป็นห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center).pdfประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น สำนักงาน ปปส. (ทุ่งสองห้อง) เป็นห้องคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
ประกาศแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างหลังคาทางเดินและซ่อมแซมป้อม รปภ. ปปส.ภ.1 ปี 2566.pdfประกาศแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างหลังคาทางเดินและซ่อมแซมป้อม รปภ. ปปส.ภ.1 ปี 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้สายฯ ปี 2566.pdfประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่ายไร้สายฯ ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมกิตติฯ ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมกิตติฯ ปี 2566
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Account Management) ปี 2566.pdfประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการพัฒนาระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Account Management) ปี 2566
1 - 10Next
​​