​​​​​​​​​

  
  
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2564.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2564
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2563.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2563
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2562.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2562
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2561.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ปี 2561
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี 2560.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี 2560
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2559.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2559
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2558.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2558
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2557.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2557
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2556.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2556
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2555.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2555

​​​​​