​​​​​​​​​

  
  
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี 2560.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี 2560
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2559.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2559
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2558.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2558
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2557.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2557
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2556.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2556
ผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2555.pdfผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศปี2555

​​​​​