บอร์ดป้าย.jpgบอร์ดป้าย
ราคากลางระบบสำรองข้อมูลปี61.pdfราคากลางระบบสำรองข้อมูลปี61
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านรายการโทรทัศน์ปี2561.pdfราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านรายการโทรทัศน์ปี2561
ราคากลางSoftwareLicense.pdfราคากลางSoftwareLicense
โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference).pdfโครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conference)
โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ปี2561.pdfโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ปี2561
โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ป.ป.ส.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปี2561.pdfโครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ป.ป.ส.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคปี2561
โครงการผลิตโฆษณาสั้นชุดทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด.pdfโครงการผลิตโฆษณาสั้นชุดทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
โครงการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านหนังสือพิมพ์.pdfโครงการถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่านหนังสือพิมพ์
โครงการจ้างผลิตสปอตถวายพระพร พร้อมเผยแพร่.pdfโครงการจ้างผลิตสปอตถวายพระพร พร้อมเผยแพร่
โครงการรณรงค์สร้างความรับรู้ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ผลิตเเละเผยแพร่สารคดีทางโทรทัศน์).pdfโครงการรณรงค์สร้างความรับรู้ตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ผลิตเเละเผยแพร่สารคดีทางโทรทัศน์)
โครการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดผ่านรายการวิทยุ.pdfโครการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานยาเสพติดผ่านรายการวิทยุ
โครงการซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet)ขนาด44 นิ้ว.pdfโครงการซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet)ขนาด44 นิ้ว
โครงการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายและเครื่องตัดต่อสัญญาณคอมปี2561.pdfโครงการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อมต่อเครือข่ายและเครื่องตัดต่อสัญญาณคอมปี2561
โครงการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงปี61.pdfโครงการจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงปี61
1 - 15Next
​​