Picture Size
  
  
  
  
  
Folder: ONCB46ndONCB46nd11/24/2022 3:01 PM
Folder: ONCB45ndONCB45nd11/17/2021 10:34 AM
Folder: ONCB44ndONCB44nd12/7/2020 10:39 AM
Folder: 05_10_2020_ลปส_วิชัย_มอบนโยบาย05_10_2020_ลปส_วิชัย_มอบนโยบาย10/5/2020 3:33 PM
Folder: ONCB43ndONCB43nd11/19/2019 10:10 AM
Folder: ONCB42ndONCB42nd11/21/2018 9:48 AM
Folder: ข้าราชการ ป.ป.ส. ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561ข้าราชการ ป.ป.ส. ร่วมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 25619/21/2018 4:16 PM
Folder: ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งใหญ่ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดครั้งใหญ่9/21/2018 4:03 PMYes
Folder: งานวันเกษียณอายุ ปี 2557งานวันเกษียณอายุ ปี 25579/21/2018 3:59 PM
Folder: คณะผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557คณะผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 25574/19/2017 8:33 AM
Folder: ป.ป.ส. นำหลักศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กก่อนวัยเสี่ยงป.ป.ส. นำหลักศาสนามาสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดแก่เด็กก่อนวัยเสี่ยง4/19/2017 8:27 AM
Folder: ป.ป.ส. ร่วม ตร. ทหาร ดีอีเอ รวบคนไทย 4 ลีซอ 6 ตั้งขบวนการค้ายา รับยา-ปล่อยยาป.ป.ส. ร่วม ตร. ทหาร ดีอีเอ รวบคนไทย 4 ลีซอ 6 ตั้งขบวนการค้ายา รับยา-ปล่อยยา4/19/2017 8:25 AM
Folder: ป.ป.ส. ประกาศแผนจัดการปัญหายาเสพติด ปี 2558ป.ป.ส. ประกาศแผนจัดการปัญหายาเสพติด ปี 25584/19/2017 8:24 AM
Folder: สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม IOGTสำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุม IOGT4/19/2017 8:24 AM
Folder: อบรมครูแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กทมอบรมครูแกนนำป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพื้นที่กทม4/19/2017 8:24 AM
Folder: ป.ป.ส.รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของกพรป.ป.ส.รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของกพร4/19/2017 8:20 AM
Folder: ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2557ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 25574/19/2017 8:15 AM
Folder: เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.สิทธิโชค เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติดเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ต.สิทธิโชค เสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด4/19/2017 8:15 AM
Folder: สำนักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมหัวข้อ นักการข่าวกับเทคโนโลยีใครนำใครตามห่างกันกี่ก้าวสำนักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมหัวข้อ นักการข่าวกับเทคโนโลยีใครนำใครตามห่างกันกี่ก้าว4/19/2017 8:14 AM
Folder: พิธีเปิดงานASEAN-NARCOพิธีเปิดงานASEAN-NARCO4/19/2017 8:14 AM
Folder: กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินีกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี4/19/2017 8:14 AM
Folder: คสช. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครคสช. ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมฟังปัญหาอุปสรรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร4/19/2017 8:14 AM
Folder: ป.ป.ส. เปิดประชุม IOGT International 68th World Congress 2014ป.ป.ส. เปิดประชุม IOGT International 68th World Congress 20144/19/2017 8:14 AM
Folder: ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมข้าราชการกระทรวงยุติธรรมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญที่เร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม4/19/2017 8:14 AM
Folder: ป.ป.ส.ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามเส้นทาง R3Aป.ป.ส.ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามเส้นทาง R3A4/19/2017 8:14 AM
Folder: คสช.ปล่อยตัวนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในพิธีปิดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดคสช.ปล่อยตัวนักเรียนวิวัฒน์พลเมืองในพิธีปิดโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด4/19/2017 8:13 AM
Folder: ป.ป.ส. ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดเครือข่ายนายสรายุทธิ์ ลีเลิศตระกูล มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทป.ป.ส. ยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดเครือข่ายนายสรายุทธิ์ ลีเลิศตระกูล มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท4/19/2017 8:13 AM
Folder: ป.ป.ส. ร่วมทหาร ตำรวจ รวบนักค้ายาเสพติดรายสำคัญชายแดนใต้พร้อมยึดทรัพย์กว่า 25 ล้านบาทป.ป.ส. ร่วมทหาร ตำรวจ รวบนักค้ายาเสพติดรายสำคัญชายแดนใต้พร้อมยึดทรัพย์กว่า 25 ล้านบาท4/19/2017 8:13 AM
Folder: รมว.ยธ ร่วม UNODC ประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบยาเสพติดสากลรมว.ยธ ร่วม UNODC ประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบยาเสพติดสากล4/19/2017 8:12 AM
Folder: แถลงข่าวประชุม IOGT International 68th World Congress 2014แถลงข่าวประชุม IOGT International 68th World Congress 20144/19/2017 8:12 AM
1 - 30Next