สำนักงาน ป.ป.ส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD

ONCB

สำนักงาน ปปส.กทม.
วิสัยทัศน์
" เป็นองค์กรหลักที่คงความเป็นเลิศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด "