ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8

102/27 ถนนนิคมพัฒนา ซอย 2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์  077-602927 

โทรสาร   077-602926

 

 

ผู้อำนายการสำนัก                                                  077-602927  ต่อ  11000

นายพีระ  กาญจนพงศ์

 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ (ยอ.)                       077-602927  ต่อ  10009-10020

 

ส่วนประสานพื้นที่ (ปพ.)                                          077-602927  ต่อ  10029-10034

 

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง(วฝ.)                           077-602927  ต่อ  10041-10047

 

ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย(บก.)                       077-602927  ต่อ  10001-10007

 

ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ(ทบ.)          077-602927  ต่อ  10002-10008