แผนที่ตั้งหน่วยงาน​


แผนที่การเดินทางไปสำนักงาน ปปส.ภาค 7

อาคารสำนักงาน ปปส.ภาค7 ทุ่งสองห้อง ชั้น 2 และชั้น 3

เลขที่ 213 ถนน กำแพงเพชร 6 ซอย วิภาวดีรังสิต 25 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร   10210

รถเมล์จากอนุเสาวรีย์ สาย 29 , ปอ.510 ,ปอ.187

รถตู้ อนุสาวรีย์-รังสิต


map_or7-2.jpg


แผนที่ ปปส. ภาค 7.png