​ข้อมูลการติดต่อ​

​​


S__51658823.jpg

สถานที่ติดต่อหน่วยงาน ปปส.ภาค7

ที่ทำการ   :   อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค7

                    90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์                              034-432-740 ต่อ 44

โทรสาร                                        034-432-745 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนายการ    034-432-757 ต่อ  11012

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง      034-432-753 ต่อ  12009

ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย 034-432-754 ต่อ 13024

ส่วนประสานพื้นที่                          034-432-755 ต่อ 13011

ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ 034-432-756 ต่อ 14013