​ข้อมูลการติดต่อ​

​​


สำนักงาน.JPG

สถานที่ติดต่อหน่วยงาน ปปส.ภาค7

ที่ทำการ   :   อาคารสำนักงาน ป.ป.ส. ทุ่งสองห้อง ชั้น 2 และชั้น 3

                    เลขที่ 213 ถนน กำแพงเพชร 6

                   ซอย วิภาวดีรังสิต 25 แขวง ตลาดบางเขน

                   เขต หลักสี่  กรุงเทพมหานคร   10210

เบอร์โทรศัพท์                 02-589-6495

โทรสาร                          02-5896495