SharePoint

Skip Navigation LinksstatONCBNews1
Statistic of News List

  
  
  
  
  
  
  
  
testtrue101.109.243.242june10
  
555-555-0199@example.comfalsewinter@example.com00
  
ผมอยากทราบว่าจะไปเยี่ยมแฟนผมได้ยังไงครับถ้าไปรถประจำทาง แล้วอีกเรืองคือผมไม่อยากให้ใครติดต่อแฟนผม  อัมรินทร์ นิ่มนวล หรือพี่ชาย ของแฟน อุดม ยักปะกา. เท่านั่นครับ เพาะผมกลัวว่าเค้าจะชักชวนแฟนผมกลับไปในทางที่ไม่ดีอีกครับfalseXnimnuan@gmail.com00
  
อยากทราบเบอร์ติดต่อที่ศูนย์สมัครใจครับ เปนห่วงลูกไม่รุ้ว่าต้องใช้เงินซื้ออะไรกินหรือป่าว ที่นอกเหนือจากอาหารฟรีอะครับ แระอยากทราบว่าเค้าเปนยังไงบ้างอยู่และเข้ากับคนอื่นได้ไหมครับ ตอนนี้ย่าเค้าเครียดมากเรยอยากรุ้ข่าวคราวครับfalsecherdisak@gmail.com00
  
ญาติเยี่ยมได้ป่าวคะfalseChom.2933@gmail.com00
  
อยากให้มาตรวจสอบที่ วัดศิลามูล ต.หินมูล อ.บางเลน จังหวัด นครปฐม เกี่ยวกับยาเสพติดfalsesiramun@gmail.com00