SharePoint

Skip Navigation Linksข่าวสำนักงาน

images
Body
  
  

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายกอบศักดิ์ ใจแสน รกท.ผอ.สปพ. พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ ภูมิเขียว นสส.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) โดยมีนายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน