ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6

เลขที่ 112   ม.6  ต.มะตูม

อ.พรหมพิราม    จ.พิษณุโลก

65150

 

โทรศัทพ์  055-368165 - 9

โทรสาร    055-368169