SharePoint

Skip Navigation Linksstatboard1
Statistic of News List

  
  
  
  
  
  
  
  
testtrue101.109.243.242,66.249.70.219,66.249.70.210,66.249.70.207,66.249.65.145,66.249.65.132,66.249.65.158,66.249.66.199,66.249.67.86,66.249.67.150june1313
  
testfalsetest 00
  
New Yorkfalsejohn@hotmail.com00
  
New Yorkfalsejulian3d5s@hotmail.com00
  
 พ.อ.บรรลุ เอี่ยมศรี ผอ.กพม.สพมฯ ถ้าหลานคนผิดจะยอมรับแต่หลานไม่ผิดหลานหลานแค่ได้กระทือมันบางนะครับ0640439526        falseNattaphon710@gmail.com00
  
ขอความกรุณา ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเอาญาติไปเข้าการ รับการบำบัด จะต้องทำเรื่องแจ้งใด้ที่ไหนคะ  แสดงความนับถือ นางสอิ้ง falsesaing-saing@yahoo.se00
  
อำเภอทุ่งเสลี่ยมคะ แก้ไขด้วยนะคะ กลัวนานเข้าจะสื่อสารผิด จะทำให้ความหมายเปลี่ยน คาดเคลื่อนคะ ขอบคุณคะfalsejatuphorn2532@gmail.com00