SharePoint

Skip Navigation Linksstatboard1
Statistic of News List

  
  
  
  
  
  
  
  
testtrue101.109.243.242,101.109.243.242june30
  
New Yorkfalsejohn@hotmail.com00
  
ภาคประชาชนยังฝากความหวังไว้กับท่านอยู่ครับ ที่จะมาดูและพี่น้องประชาชนในชุมชน ให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดfalsehoonzento@hotmail.com00
  
อยากให้ท่านนำภาคประชาชนที่มีอยู่ลุกขึ้นมาร่วมกันสู้ต่อไป เพราะที่ผ่านมาบางช่วงบางตอนขาดหายไปfalseเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งอำเภอโพธิ์ไทร00
  
ไม่มีทำเนียบบุคคลาการเลยfalsekanitpeacot@gmail.com00
  
ยาเสพติด​ ม.5ต.โคกกระเบื้อง​ อ.บ้านเหลื่อม​ จ.นครราชีมา​ ยาเสพติดเยอะครับ​ โดยเฉพราะกลางช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งไปแล้วครับวัยรุ่นเกาะกลุ่มกันเต็มเลยครับfalseผู้หวังดี00
  
ม.5ต.โคกกระเบื้อง​ อ.บ้านเหลื่อม​ จ.นคราชสีมา​ 30350​ ยาเสพติดและวัยรุ่นจับกลุ่มช่วงประ2ทุ่มครึ่งกันเยอะครับส่งเสียงรบกวนชาวบ้านครับช่วยมาตรวจสอบหน่อยครับfalseผู้หวังดี00