​ข้อมูลการติดต่อ : CONTACT

 

ที่ตั้งสำนักงาน ปปส.ภาค 2

เลขที่ 222/4 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-467840-2  โทรสาร 038-467844

 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

โทรศัพท์ 038-467840-2 ต่อ 10000

 

ส่วนประสานพื้นที่

โทรศัพท์ 038-467840-2 ต่อ 10011  

 

ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์ 038-467840-2 ต่อ 10013

 

ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

โทรศัพท์ 038-467840-2 ต่อ 10022  

 

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

โทรศัพท์ 038-467840-2 ต่อ 10030