กิจกรรม
ข้อมูล/ภาพกิจกรรม
5/22/2013

​ ประชุมพิจารณามอบโล่ ปี 56 มอบโล่ประกาศ เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556

                                                 

 ภาพกิจกรรม

5/22/2013

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2556

คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

                                                     

 รูปบรรยากาศ
 ข่าวงานแถลงข่าว
 คลิปงานแถลงข่าว

6/26/2013

นายก รัฐมนตรี เป็นประธานการแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดของส่วนกลาง โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นำบุคคล/องค์กรและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการ ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติดและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

6/26/2013

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556

6/26/2013

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 42