ทั้งประเทศเป้าหมาย [KPITARGET] แห่ง ทำได้ [KPIRESULT] แห่ง