SharePoint

ปปส.กทม.เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ส.

S__4751394.jpg

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ปปส.กทม. นำโดย น.ส. พรรณพักตร์ ศิรพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และว่าที่ ร.ต. รังสิมันติ์ พิจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี ม.ล. พรวิศิษฏ์ วรวรรณ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในชุมชน สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุม ด้วยแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 กำหนดแผนป้องกันยาเสพติดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพในการเข้าไปใช้ยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และ ปปส.ภาค/กทม. รวมทั้งสิ้น 20 คน สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. ประธานที่ประชุม แจ้งแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ด้านแรงงานและสถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้รายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ มีผลบ่งชี้ว่า ยาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานมีอัตราสูงกว่าในประชากรทั่วไป โดยเฉพาะการใช้สารกระตุ้น (Methamphatamine) เพื่อเสริมการทำงาน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่ม NGOs เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ รวมถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดี เครือข่ายภาครัฐ เช่น อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ยังมีไม่ครอบคลุมในระดับพื้นที่ชุมชน
3. หารือการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในประเด็น คำจำกัดความของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ขอบเขตการดำเนินงาน กลไกการดำเนินงาน ช่องทางการให้ความรู้ และรูปแบบสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ จะขอหารือในรายละเอียดอีกครั้ง ต่อไป
S__4751392.jpg


โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :


 


ข่าวล่าสุด
[Title1,1] >> [VisitedCounts1,1] : view
[Title1,2] >> [VisitedCounts1,2] : view
[Title1,3] >> [VisitedCounts1,3] : view
[Title1,4] >> [VisitedCounts1,4] : view
[Title1,5] >> [VisitedCounts1,5] : view