​​​ 


พื้นที่​รับผิดชอบของ ปปส.ภ.1


ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี

 9 จังหวัด  80 อำเภอ  770 ตำบล7,428 หมู่บ้าน/ชุมชน  (5,890 หมู่บ้าน  1,538 ชุมชน)

**********************************************************​​

พื้นที่ภาค1.png 

          * พื้นที่ทั้งหมด 19,745.73 ตร.กม.

          * จำนวนประชากร 6,440,779 คน​

          *  การปกครอง ​

               - เทศบาลนคร  5 แห่ง 

               - เทศบาลเมือง 33 แห่ง 
               - เทศบาลตำบล 190 แห่ง 

               - องค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 แห่ง

               - องค์การบริหารส่วนตำบล 486 แห่ง   

          * สถานประกอบการ   

               - โรงงาน 30,637 แห่ง                       

               - นิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง

               - สวนอุตสาหกรรม 4 แห่ง (ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

          * สถานศึกษา 
                                                                                                 - โรงเรียน (ระดับ/สังกัด)​  2
,939 แห่ง  

                                                                                                 - มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน 16 แห่ง 

                                                                                                                                         (ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี)

                                                                                            * สถานบริการ 1,059 แห่ง

**************************