SharePoint

Skip Navigation Linkspicture

  
  
  
Picture Size
  
  
  
  
Folder: สพส. ร่วมกับ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สวพส. ติดตามโครงการศึกษาระบบควบคุมการปลูกเฮมพ์ของเกษตรกรในพื้นที่สพส. ร่วมกับ อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สวพส. ติดตามโครงการศึกษาระบบควบคุมการปลูกเฮมพ์ของเกษตรกรในพื้นที่6/19/2015 12:10 PM
Folder: รปส.ตรวจเยี่ยม สพส. 21 ต.ค.59รปส.ตรวจเยี่ยม สพส. 21 ต.ค.5910/26/2016 3:03 PM
Folder: รดนำ้ดำหัว สพส.60รดนำ้ดำหัว สพส.605/15/2017 4:39 PM
Folder: ปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระปลูกป่าและหญ้าแฝกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระ7/14/2016 12:20 PM
Folder: ปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับสถานที่ราชการในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปลูกดอกดาวเรือง เพื่อประดับสถานที่ราชการในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช8/31/2017 1:23 PM
Folder: ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เื่อใช้ในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เื่อใช้ในพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช8/31/2017 1:38 PM
Folder: ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช10/26/2016 2:56 PM
Folder: กีฬายุติธรรมเชียงใหม่60กีฬายุติธรรมเชียงใหม่608/10/2017 1:32 PM
Folder: กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง(วันสงกรานต์)บ้านธรรมปกรณ์กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง(วันสงกรานต์)บ้านธรรมปกรณ์5/15/2017 4:24 PM
Folder: กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยกาย”กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี “ทำดีด้วยกาย”11/24/2016 4:09 PM
Folder: การแข่งขันฟุตบอลวันรพี เชียงใหม่ 59การแข่งขันฟุตบอลวันรพี เชียงใหม่ 598/11/2016 10:55 AM
Folder: เชียงใหม่ไม่โกงเชียงใหม่ไม่โกง7/5/2016 11:18 AM
Folder: 25590616_สพส. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการปลูกเฮมพ์ตาม25590616_สพส. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการปลูกเฮมพ์ตาม6/16/2016 3:44 PM
Folder: 25590616_ใบกระท่อม25590616_ใบกระท่อม6/16/2016 3:43 PM
Folder: 25590616_UAV25590616_UAV6/16/2016 3:43 PM