SharePoint

Skip Navigation Linkshemp3

  
  
  
  
แนวทางพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยผลิตภัณฑ์ใยกัญชง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
  
7/2/2019 11:45 AMChalermpol Jiatrakul
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเฮมพ์บนพื้นที่สูงภาคเหนือ.pdf
  
7/2/2019 3:24 PMChalermpol Jiatrakul
การเพิ่มการดูดซับสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกมะพูด Garcinia dulcis ZRoxc.X Kurz ของเส้นใยกัญชงโดยใช้ไคโตซานน้ำหนักโมเลกุลต่ำ.pdf
  
7/2/2019 11:47 AMChalermpol Jiatrakul
การใช้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชงในการผลิตฉนวนกันความร้อน.pdf
  
7/2/2019 11:47 AMChalermpol Jiatrakul
การผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงด้วยระบบการผลิตเส้นด้ายแบบวงแหวน.pdf
  
7/2/2019 11:46 AMChalermpol Jiatrakul
การพัฒนาลวดลายพิมพ์จากศิลปะอาร์ตนูโวบนผ้าใยกัญชง เพื่ออกแบบชุดทำงานสตรี.pdf
  
7/2/2019 11:45 AMChalermpol Jiatrakul
การศึกษาวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองเฮมพ์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พศ. 2522.pdf
  
8/30/2019 2:21 PMChalermpol Jiatrakul
การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้านใยกัญชง เสริมเส้นด้ายสแตนเลสต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
  
7/2/2019 11:52 AMChalermpol Jiatrakul
ปริมาณสารในกัญชง ระยะ2.pdf
  
7/1/2016 2:51 PMTodsawad Kumpan
รายงานโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์.pdf
  
7/2/2019 3:21 PMChalermpol Jiatrakul
วัสดุคอมโพสิตด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์.PDF
  
7/2/2019 11:47 AMChalermpol Jiatrakul