SharePoint

Skip Navigation Linkscannabis5

  
  
  
  
กัญชา กฎหมายยาเสพติดอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากัญชาทางการแพทย์.pdf
  
2/25/2019 3:59 PMChalermpol Jiatrakul
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์.pdf
  
8/30/2019 2:16 PMChalermpol Jiatrakul
ประกาศ ป.ป.ส. เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง พ.ศ. 2562.pdf
  
10/9/2019 2:39 PMChalermpol Jiatrakul
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562.PDF
  
10/9/2019 2:38 PMChalermpol Jiatrakul
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพย์ติดประเภท 5 ศึกษากรณีกัญชา.pdf
  
2/25/2019 3:52 PMChalermpol Jiatrakul
มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือน กรณีศึกษากฎหมายของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา.pdf
  
8/30/2019 2:17 PMChalermpol Jiatrakul
สรุปสาระสำคัญประกาศ สธ. เรื่องกัญชาและกัญชง ฉบับใหม่.pdf
  
10/9/2019 2:42 PMChalermpol Jiatrakul