SharePoint

Skip Navigation Linkscannabis3

  
  
  
  
การใช้กัญชาในทางการแพทย์ ม.ขอนแก่น.pdf
  
12/1/2017 11:45 AMChalermpol Jiatrakul
นโยบายและการจัดการปัญหากัญชา กรณีศึกษาประเทสอังกฤษและสหรัฐอเมริกา.pdf
  
2/25/2019 3:56 PMChalermpol Jiatrakul
ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัยชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา.pdf
  
2/25/2019 3:55 PMChalermpol Jiatrakul
ผลการรักษาด้วยกัญชา.pdf
  
7/22/2016 9:35 AMTodsawad Kumpan
ระบาดวิทยาและผลกระทบของ Synthetic Cannabinoids.pdf
  
2/25/2019 3:51 PMChalermpol Jiatrakul
รายงานการทบทวนสถานการณ์ของประโยชน์และโทษที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาทางการแพทย์และการเปิดเสรีกัญชา.pdf
  
2/25/2019 3:50 PMChalermpol Jiatrakul
รายงานการวิจับเอกสารนโยบายและการจัดการปัญหากัญชา กรณีศึกษาประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา.pdf
  
4/19/2017 11:08 AMChalermpol Jiatrakul