​​​สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น ข้อมูล 18/03/2559


ppy560617_01.jpg ppy560617_02.jpg

ppy560617_03.jpgppy560617_04.jpg