ข่าวขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา ครั้งที่ 2/2562

24_01_2019_auction.jpg

        ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยสำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน ๔๓ รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ ๑๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม  ๒๕๖๒ และคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส.ที่ ๓๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๖๒ โดยจะทำการขายทอดตลาดในวันเสาร์ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ดังนี้
                     ผู้ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอลงทะเบียนและดูทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ดังนี้
                             ๑. ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาจะติดต่อขอดูทรัพย์สินตามสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ดังนี้
                                   - ทรัพย์สินรายการที่ ๑ – รายการที่ ๙ และรายการที่ ๓๘ - รายการที่ ๔๓ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง เลขที่ ๕ ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
                                  - ทรัพย์สินรายการที่ ๑๐ ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตตลาดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
                                  - ทรัพย์สินรายการที่ ๑๑ - รายการที่ ๑๓ ณ สำนักงาน ปปส.ภาค ๕ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๓ ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๓๐ น.
                                  - ทรัพย์สินรายการที่ ๑๔ -รายการที่ ๓๗ ณ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินลาดหลุมแก้ว สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาได้ตรวจดูสภาพทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดจนเป็นที่พอใจแล้ว และจะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินไม่ว่าในกรณีใดๆ
                              ๒. กำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
                              ๓. ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินรายการที่ ๑ จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลรายการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดก่อนจึงจะมีสิทธิเข้าสู้ราคา และจะคืนให้ผู้เข้าสู้ราคาต่อเมื่อ
การขายทอดตลาดรายการนั้นเสร็จแล้ว ในกรณีที่ผู้เข้าสู้ราคาผู้ใดเป็นผู้ชนะการประมูลให้ถือว่าหลักประกันของผู้เข้าสู้ราคาผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคา

ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 2-2562

รูปภาพทรัพย์สินและราคาทรัพย์สิน

แผนที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

แผนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด​​

แผนที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5​

แผนที่สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :