SharePoint

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560

  • Recent
​​​​​​​​​​​​  ​: View​​

​​ Banner-AgaDrug17_resize.jpg

         ​กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 

     ​ สำหรับปี 2560 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 รัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้งดงานมหรสพ การจัดงานรื่นเริงต่างๆ และกำหนดให้ จัดกิจกรรมเป็นการถวายความอาลัยเพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีแด่ รัชกาลที่ 9 และร่วมถวาย พระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยร่วมสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
คำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 6/2560 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2560  

คำขวัญ

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

   
“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

โลโก้วันต่อต้านฯ​​
Finallogo-2560-11.jpg
โลโก้วันต่อต้าน.ai     โลโก้วันต่อต้าน.jpg  โลโก้สำนักงาน ป.ป.ส.png

​​​ 

NEW20LAMPEGGIA.gif ไฮไลท์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเส​พติด ปี 2560 

     สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมการประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปี ขึ้นไป โดยส่งผลงานการประกวดระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค. 60 และตัดสินผลงาน ช่วงต้นเดือน มิ.ย. 60

PosterA3_new.jpg 

รายละเอียดการสมัคร

ที่มาของนโยบายยาเสพติดแนวใหม่

ใบสมัครเยาวชน

ใบสมัครประชาชนทั่วไป

Posterขนาด A3ตัดขอบ

PosterขนาดA3

 
ตารางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเส​พติด ปี 2560 
 ​​วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ป.ป.ส. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เตรียมงานจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26มิถุนายน) ประจำปี 2560
​ ​วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ป.ป.ส. พบปะสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ในกิจกรรมประกวดInfographic และคลิปวีดิโอ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย​"
เม.ย. - พ.ค. 60     สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมการประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” ประเภทเยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปี ขึ้นไป โดยส่งผลงานการประกวดระหว่างเดือน เม.ย. - พ.ค. 60 และตัดสินผลงาน ช่วงต้นเดือน มิ.ย. 60
      แถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัลการประกวด Infographic และคลิปวีดิโอสั้น ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560      กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” ณ สวนหลวง ร.9 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560    พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560  โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (กำหนดการจะแจ้งภายหลัง)
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560     พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 47 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560     ออกอากาศเทปบันทึกภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อ่านคำปราศรัยเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ทางสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (หลังข่าวภาคค่ำ)
 ​​

 

  สื่อสนับสนุนกิจกรรม    

1. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวน 4 รายการ คือ

   1.1 ชุดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติด ขนาด 15x 20 นิ้ว (1 ชุด มี 10 แผ่น)

poster-AgaDrug17_series01_resize-horz.jpg

   1.2 แผ่นพับ ขนาด 8.1/4 นิ้ว

x 11.3/4 นิ้ว (A 4)​

brochures-AgaDrug17_series01_resize-horz.jpg

    1.3 ป้ายแบนเนอร์ ขนาด 1 x 3 เมตร พร้อมเชือก​​

Banner-AgaDrug17_resize-horz.jpg

   1.4 ชุดนิทรรศการไวนิล พระราชกรณียกิจ 5 พระองค์ ขนาด 80 x 120 ซ.ม. (1 ชุด มี 7 ผืน)

exhibitionRollup-AgaDrug17_series01_resize-horz.jpg

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จะสนับสนุนสื่อทั้ง 4 รายการ ให้ ศอ.ปส.จ. 76 จังหวัด/ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข.50 เขต) สำนักงาน ปปส.ภ.1 - 9 / ปปส.กทม. และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมฯ โดยสื่อที่จัดส่งให้ภายในต้นเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดการจัดส่งสื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2560

2. จัดทำต้นแบบป้ายประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560   (ป้าย Cut-out) จำนวน 2 แบบ​ เพื่อให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. และ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.ข. 50 เขต จัดทำป้าย  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)   ประจำปี 2560 ตามความเหมาะสม

Billboard-AgaDrug17_01-1_resize-horz.jpg

3. พิจารณาเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา นักร้อง เพื่อคัดเลือกให้เป็นต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2560” (พรีเซ็นเตอร์) จํานวน 6 คน ดังนี้

suptar2560.jpg    


 

 

 


 ​​

​​​

 

​​​​