SharePoint

ปปส.ภ.๘ เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559

3010582 (1).jpg

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์  งามผิว น.ส.กมลรัตน์  หนูเล็ก และน.ส.สุนิตา  วงษ์สวัสดิ์  ผู้แทน ปปส.ภ.๘ เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.สฎ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวงศศิริ  พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุม มีประเด็นการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

   1. ประธานให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาในปี 58 รวมถึงแจ้งเป้าหมายและงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบ

   2. ประธานมีนโยบายให้ทุกอำเภอดำเนินการตัดฟันพืชกระท่อมที่อยู่ในพื้นที่ โดยจะจัดทำเป็นหนังสือสั่งการไปทุกอำเภอเร่งดำเนินการ

   3. ผู้แทน ปปส.ภ.8 แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแนวทางการติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 59

   4. ผู้แทน ปปส.ภ.8 แจ้งที่ประชุมเรื่องขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลพืชกระท่อมในพื้นที่หมู่บ้าน  โดยสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำข้อมูลพืชกระท่อมมาวิเคราะห์เพื่อใช้ศึกษาการใช้ประโยชน์ หรือป้องกันโทษจากพืชกระท่อมส่งผลต่อการดำเนินการอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยให้ส่งแบบสอบถามกลับยัง ปปส.ภ.8 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558  แต่ได้มีข้อโต้แย้งจากที่ประชุมว่า การสำรวจพืชกระท่อมโดยให้ผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการสำรวจนั้น ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพราะหากสำรวจแล้วพบว่ามีต้นกระท่อมอยู่ในพื้นที่แล้วรายงานตามแบบสอบถามไป ก็จะถือว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ดำเนินการตัดฟันพืชกระท่อม เป็นการปล่อยปละเลยการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวสร้างความลำบากใจแก่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอย่างมาก ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอให้ ปปส.ภ.8 กลับไปทบทวนกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบสอบถามใหม่  ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ตอบ ควรเป็นภาคประชาชน  หรือประชาชนทั่วไปจึงจะเหมาะสมกว่า

3010582 (2).jpg โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ webmaster@oncb.go.th
ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม :
ชื่อ/e-mail ของคุณ :