สถานการณ์​ยาเสพติด

 

สถานการณ์ยาเสพติดภาค 7

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

 

การจับกุมนักค้ารายสำคัญในพื้นที่ ปปส.ภาค 7 ปีงบประมาณ 2560

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนมกราคม 2560.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -การจับกุมนักค้ารายสำคัญ เดือนเมษายน 2560.pdf

 

 สถานการณ์นยาเสพติด 8 จังหวัด

กาญจนบุรี

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์​ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

นครปฐม

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

ประจวบคีรีขันธ์

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

เพชรบุรี

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

ราชบุรี

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560 .pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

สมุทรสงคราม

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.docx.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

สมุทรสาคร

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf

 สุพรรณบุรี

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนตุลาคม 2559.pdf

     - สถานการณ์ยาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนธันวาคม 2559.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมกราคม 2560 .pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนมีนาคม 2560.pdf

     -สถานการณ์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2560.pdf