SharePoint

Skip Navigation LinksstatONCBNews1
Statistic of News List

  
  
  
  
  
  
  
  
testtrue101.109.243.242,66.249.73.129,66.249.73.136,66.249.73.104,66.249.73.98,66.249.70.207,66.249.70.210,66.249.65.132,66.249.65.158,66.249.65.132,66.249.65.132,66.249.65.132,66.249.65.145,66.249.65.145,66.249.67.118,66.249.67.118,66.249.66.214,66.249.67.150june1617
  
1234false123400
  
USAfalseshhqcd@egxaeh.com00
  
กด creditกับได้ไมคับfalsehwid00
  
ผมอยากให้ตรวจสอบบ้านของนายสำราญ พันธ์งามหน่อยครับดูเหมือนว่าเคามีพฤติกรรมค้ายาเสพติดเพราะผมเห็นวัยรุ่นเข้าออกบ้านไม่ซ้ำหน้าแล้วก็เข้falseTanongsakpromin12@gmail.com00
  
อยากติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในเขตจังหวัดตากร่วมงานกับทีมงาน ปปส. จังหวัด เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและลดปัญหายาเสพติดร่วมกัน อยากจะขอเบอร์ติดต่อประสานงานทาง ปปส. ในเขตพื้นที่จังหวัดตากfalsehajibaya@gmail.com00
  
กด ctpsd Mr anan saengsuk  แล้วติิิิดต่อกับด้วยคับfalseAnansaengsuk1823800
  
ยาเสพติด เยอะนะครับ ผมขอเจาะพื้นที่เลย หมู่ที่4 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรตณ์( กลุ่มหล่ม ) ฝากด้วยครับ falsesuthep_j@rtaf.mi.th00
  
ติดตามสถานการบ้านเมืองในปี2653และการลงพื้นที่หาข้อมูลให้กับบุคคลfalseศูนย์ข่าวสารภาคประชาชนในจังหวัดพิจิตร00