​​​ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960  ต่อ 10053 โทรสาร 0-4324-6790

 

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

โทรศัพท์  0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960 ​ โทรสาร 0-4324-6790

 

ส่วนประสานพื้นที่

โทรศัพท์  0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960  โทรสาร 0-4324-6790

 

ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

โทรศัพท์  0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960  โทรสาร 0-4324-6790

 

ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

โทรศัพท์  0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960  โทรสาร 0-4324-6790

 

ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

โทรศัพท์  0-43241-029,0-4324-5459, 0-4324-6960  โทรสาร 0-4324-6790​