ข้อมูลการติดต่อ

 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

เลขที่ 108 หมู่ที่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์  :  0-4324-1029, 0-4324-4019, 0-4324-5459, 0-4324-6324, 0-4324-6960

โทรสาร  :    0-4324-6790

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  :  or4@oncb.go.th


vส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ  :  ต่อ   10069,10048, 10072,10069, 10067, 10008, 10066

กลุ่มงานวิชาการ      : ต่อ    10047, 10055, 10043

กลุ่มงานแผน          : ต่อ    10063,10068, 10039, 10078 

 

v ส่วนตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับโทษปรับ

กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพย์สิน  : ต่อ    10026, 10017, 10049

กลุ่มงานกลั่นกรอง                  : ต่อ    10025, 10005, 10021, 10045,

กลุ่มงานบังคับโทษปรับ           : ต่อ  10046, 10014, 10007, 10012

กลุ่มงานอำนวยการและบริหารการตรวจสอบทรัพย์สิน  : ต่อ 10058, 10029, 10028,10024, 10023 

 

v ส่วนประสานพื้นที่

กลุ่มงานประสานพื้นที่ตอนใน          : 10056, 10040,10036,10051,10037

กลุ่มงานประสานพื้นที่ตอนชายแดน  : 10032, 10050, 10016

กลุ่มงานอำนวยการบริหารจัดการ     : 10033,10038, 10054 

 

v ส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง

กลุ่มงานข่าวตอนใน                        : ต่อ    10006, 10062

กลุ่มงานชายแดน                           : ต่อ    10005, 10075

กลุ่มงานอำนวยการและเฝ้าระวัง         : ต่อ    10074, 10065 

 

v ส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย

กลุ่มงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดน  : ต่อ 10000, 10001, 10003

กลุ่มงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตอนใน    : ต่อ 10002, 10035, 10041

กลุ่มงานอำนวยการปราบปรามและสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด : ต่อ 10057, 10083-84, 10004