SharePoint

userdxc

 รายชื่อผู้ใช้งาน ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)

 

ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1จตุพร บำรุงชาติJatuporn Bamrungchatปปส.ภาค 1
2มณีรัตน์ คิดรุ่งเรืองManeerat Kidrungruangปปส.ภาค 1
3ชลัช นนทิวัฒนกุลCharluch Nontiwattanakulปปส.ภาค 1
4กฤตพล นาคช่วยKrittapon Narkchuaryปปส.ภาค 1
5ณัฐพงษ์ เพ็ญศิริNattapong Pensiriปปส.ภาค 1
6เปรมปรีดิ์ พันทุมPrempree Phanthumปปส.ภาค 1
7สำรวย เปลื้องทุกข์Samrouy Pleungtukปปส.ภาค 1
8จิรพงษ์ ศรีสุขJiripong Sresukปปส.ภาค 1
9ประยูร ศรีรามPrayoon Sriramปปส.ภาค 1
10สุนิสา โสวรรณีSunisa Sowunneeปปส.ภาค 1
11แววตา สุขสง่าWawta Suksangaปปส.ภาค 1
ที่ ชื่อ- นามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1ณัฐพงษ์ บรรจงNattapong Banjongปปส.ภาค 2
2เชาวลิต ชูเลื่อนChowalit Chooluanปปส.ภาค 2
3รุ่งนภา เจริญแพทย์Rungnapa Charoenpeatปปส.ภาค 2
4วันวิสาข์ เชียงชีระWanwisa Chiangchiraปปส.ภาค 2
5วิมลรัตน์ ชูทองWimonrat Choothongปปส.ภาค 2
6ไกรเลิศ ดาวเรืองKrailert Daorungปปส.ภาค 2
7รุ่งอนันต์ เดชผ่องRunganun Decphongปปส.ภาค 2
8ศักดิ์วุฒิ ใจสมุทรSakwut Jaisamutปปส.ภาค 2
9สมพงษ์ แจ้งกระจ่างSomphong Jangkrajangปปส.ภาค 2
10ดวงจันทร์ สืบเชื้อDuangchan Suebchueaปปส.ภาค 2
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1กฤติพงศ์ บุญผาKritiphong Boonphaปปส.ภาค 3
2วรเวทย์ บุญเกื้อWorawet Boonkuaeปปส.ภาค 3
3ชัยวัฒน์ ไชยวงศ์Chaiwat Chaiyawongปปส.ภาค 3
4อุมารินทร์ คำนวณดีUmarin Khamnuandiปปส.ภาค 3
5จินตนา แก้วเวียงJintana Keawwiengปปส.ภาค 3
6ธีรพันธ์ นาคปานเอี่ยมThiraphan Nakpanaimปปส.ภาค 3
7ไชยวัฒน์ ภูมิเขียวChaiwat Poomkeawปปส.ภาค 3
8ดุจเดือน รัตนภักดีDujduaen Rattanapakdeeปปส.ภาค 3
9ศุภโชค สวัสดีSuphachok Sawasdeeปปส.ภาค 3
10ถาวร ยอดสีระวงศ์Thawon Yodseerawongปปส.ภาค 3
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1จิตติมา บุษบงก์Chittima Butsabongปปส.ภาค 4
2โชคชัย โชคภูเขียวChockchai Chockpukrewปปส.ภาค 4
3อรกมล ชัยปริญญาOnkamon Chaiparinyaปปส.ภาค 4
4ลักษพงษ์ ด่านแก้วLaksapong Dankeawปปส.ภาค 4
5พิทักษ์ กุลฉวะPhithak Kunchawaปปส.ภาค 4
6ภัทราวดี เรืองอาจPhattarawadee Ruangartปปส.ภาค 4
7มุทิตา ศรศักดาMuthita Sornsakdaปปส.ภาค 4
8นางสาวณัฐจารวี ธานีNatjarawee Thaneeปปส.ภาค 4
9ประสิทธิ์ ตรีเดชPrasit Treedachปปส.ภาค 4
10ชาต วณิชชญาณีChata Vanitchayaneeปปส.ภาค 4
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1มัณยากร ชัยมีเขียวMonyakorn Chaimeekhieoปปส.ภาค 5
2ดนุชา ไชยวงค์Danucha Chaiwongปปส.ภาค 5
3ชุตยารัตน์ เด็ดขาดChutayarat Dedkadปปส.ภาค 5
4วัฒนา เกิดผลWatana Kerdpolปปส.ภาค 5
5สุกิจ มีประไพSukit Meepraphaiปปส.ภาค 5
6พฤทธิ์ ประพิณPrut Prapinปปส.ภาค 5
7มานพ แสงโสทรManop Saengsothornปปส.ภาค 5
8ทิพเมษฐ์ สังขวรรณะTipamest Sungkhawannaปปส.ภาค 5
9อลินพร ธาราติกานนท์Alinporn Tharatikanantปปส.ภาค 5
10สิทธิศักดิ์ ทวีการไถSithisak Taweekarntaiปปส.ภาค 5
11อนุเทพ ธาระณะAnuteap Tharanaปปส.ภาค 5
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1วิทวัส บุญธรรมกุลVittawas Boontumkulปปส.ภาค 6
2ชวภณ ดนัทธ์ธนกุลChawapon Danattanakulปปส.ภาค 6
3ภาสกร อินทจักร์Passakorn Intajuckปปส.ภาค 6
4โสรัจจ์ จอมดวงSorat Jomdoungปปส.ภาค 6
5ปรมินทร์ กองพลParamin Kongpolปปส.ภาค 6
6อุดม นามเมืองUdom Nammuangปปส.ภาค 6
7บริวัฒน์ โพธิ์ทองBoriwat Phothongปปส.ภาค 6
8เทอดเกียรติ พรมจันทร์Therdkiat Promchandraปปส.ภาค 6
9วิทวัส แพทย์ศิลป์Witthawat Phaetsinปปส.ภาค 6
10ประสงค์ รัตนพันธ์Prasong Rattanapanปปส.ภาค 6
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1จิตติมา บุญเก็บทองJittima Boonkebthongปปส.ภาค 7
2อดิศักดิ์ เชิงรู้Adisak Choungruปปส.ภาค 7
3กิจจา เจียมสากุลKitcha Chaemsakolปปส.ภาค 7
4ปกาสิต จันทรวงศ์Pakasit Chandarawongseปปส.ภาค 7
5วิชญา การชัญกาศWichaya Kanchangatปปส.ภาค 7
6นิมิตร นันตาNimitr Nuntaปปส.ภาค 7
7สราวุฒิ พรมแสงSarawut Promsaengปปส.ภาค 7
8ปริญญา สว่างสินธิ์ุParinya Sawangsinปปส.ภาค 7
9ศุภวัฒน์ แสงแก่Supawat Sangkaeปปส.ภาค 7
10ชมพูนุท ทิพย์แสงChompunuth Thipsangปปส.ภาค 7
11รัฐนันท์ ธนะสูตรRattanan Thanasootปปส.ภาค 7
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1สุพัตรา ช่วยแก้วSupatra Chuaykeawปปส.ภาค 8
2วิชยานี ชุมทองWitchayanee Chumthongปปส.ภาค 8
3ธารารัตน์ กาฬวัจนะThararat Kanatchanaปปส.ภาค 8
4วุฒิพงษ์ เมืองแก้วWutthipong Muangkaewปปส.ภาค 8
5ก้องศักดิ์ เงินนุชKongsak Ngoennuchปปส.ภาค 8
6อรรถพล เพ็ชรน้ำแดงArttapon Phetnumdangปปส.ภาค 8
7ภัทรา สมวงศ์Phattra Somwongปปส.ภาค 8
8ธงไทย สมาเกียรติกุุลThongthai Somkeatkulปปส.ภาค 8
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1ชัยณรงค์ บุญเผือกChainarong Boonphuakปปส.ภาค 9
2นราธิป จิตมั่นNarathip Jitmunปปส.ภาค 9
3ศุภกร คูนิอาจSupakorn Khooniartปปส.ภาค 9
4ฉัตติภรณ์ ลิ่มโอภาสมณีChattiporn Limopasmaneeปปส.ภาค 9
5วันนุสมาน ลาเตะWanusmarn Latahปปส.ภาค 9
6ฉัตติภรณ์ ลิ่มโอภาสมณีChattiporn Limopasmaneeปปส.ภาค 9
7วราพงษ์ เพชรโนWarapong Phetnoปปส.ภาค 9
8อภิสิทธิ์ สินดำApisit Sindamปปส.ภาค 9
9ปุณิกา สุวรรณเจริญPunikar Suwanjaroenปปส.ภาค 9
10สุรีย์วรรณ วงษ์สวัสดิ์Sureewan Wongsawatปปส.ภาค 9
11ธัญสินี วรรณพงศ์Thunsinee Wannapongปปส.ภาค 9
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1เอกวิชช์ บุญถนอมEkawit Boonthanomปปส.กทม.
2ศิขรินทร์ หุ่นเจริญSikkharin Hooncharoenปปส.กทม.
3ชวภัทร อินทร์บำรุงChawapat Inbamrungปปส.กทม.
4บัณฑิต ลีลาพตะBundit Leelapataปปส.กทม.
5กิตติพงษ์ มณีแก้วKittipong Maneekawปปส.กทม.
6อดิเรก อ่อนละมูลAdirek Onlamunปปส.กทม.
7ดิษฐวัฒน์ เปล่งเสียงDitthawat Plengsiangปปส.กทม.
8สุภาพร พรหมศักดิ์Supaporn Phromsakปปส.กทม.
9เลปกร ศิริมังกรLaepakorn Sirimungkornปปส.กทม.
10วิริทธิ์พล อัมพวัลย์Wiripon Umpawanปปส.กทม.
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1สิริพร อารีย์พัฒนไพบูลย์Siriporn Areepattanapaiboonสปป.
2เจริญรัตน์ จุลเกษมJaroenrat Joonkasemสปป.
3คชณภู จารุพันธ์Kodchanapu Jarupanสปป.
4วัลย์นภัสร์ ใจภักดีWannapat Jaipakdeeสปป.
5รุ่งโรจน์ กองรัมย์Rungroj Kongramสปป.
6กมลพร ณ สงขลาKamonporn Nasongkhlaสปป.
7ปิยมาพร นามวงษ์Piyamapon Namwongสปป.
8ระวีวรรณ นวลแพ่งRaweewan Nounphaengสปป.
9บรรพต เปรมวิจิตรBanpot Premvijithสปป.
10คณิศร ภาพีรนนท์Kanison Papernonสปป.
11ณรงค์ทรัพย์ พวงวนิชกิจNarongsab Paungwanitkitสปป.
12วิสิทธิ์ ผลโชคWisit Pholpokeสปป.
13อาวีพรรณ สุมิตรAveephan Sumirraสปป.
14สุมาลี ศรีปานเงินSumalee Sripanngoenสปป.
15ชาญณรงค์ สีทินChannarong Sithinสปป.
16จารุวัฒน์ ทองแจ้งJaruwat Thongjaengสปป.
17ธมกร ทับล้อมTamakorn Tablomสปป.
ที่ ชื่อนามสกุลชื่อภาษาอังกฤษกลุ่ม
1ณัฐวุฒิ เกิดพุฒNattawut Kerdphutสตส.
2จิตประสาน พยุงสุวรรณJitprasan Phayungsuwanสตส.
3เสาวภาพ พูนลาภทวีSaowaphap Poonlaptaveeสตส.
4ศรุดา พิชชากานต์Saruda Phichararnสตส.
5เสาวภาพ พูนลาภทวีSawaphap Poonlaptaveeสตส.
6อาทรี ศกุนตะลักษณ์Artharee Sakuntalaksnaสตส.
7อัจฉรา สุขมากAutchara Sukmarkสตส.
8รณจักร สาระอูมRonnajuk Saraaoomสตส.
9นันทวรรณ วิโนทัยNantawan Winothaiสตส.
10สมภพ อยู่สมบูรณ์Somphob Yoosomboonสตส.
11ญาณกวี ยศยิ่งYanakawee Yosyingสตส.