SharePoint

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 ​


Suriyas_blue.jpg​​
 
  ​
     

 
BossOr7.jpg

  
 
 
นายธนากร  คัยนันท์​​
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.​​
 

          นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์  
         รองเลขาธิการ ป.ป.ส.​

 

          
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.​

​​
 
     
 
    
 
    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 1 ตุลาคม 2564


 
​​ ​​ ​​​​