SharePoint

รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.


เลขาธิการ ป.ป.ส.  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ที่ปรึกษา  ผู้อำนวยการ  อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

 ​


นายวิชัย ไชยมงคล​​
 
  ​
     
Suriyas_blue.jpg
 
05_03_2019_weerawat_CV.jpg
      
นายวิชัย ไชยมงคล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

 
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล​​
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.​​
                      
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย ​​
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.​
​​
 
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 12 กันยายน 2561​


 
​​ ​​ ​​​​