สถิติการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามปีงบประมาณ 2562.pdf
  
สถิติการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามปีงบประมาณ2561.pdf
  
สถิติการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามปีงบประมาณ 2560.pdf
  
สถิติการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามปีงบประมาณ 2559.pdf
  
สถิติการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลตามปีงบประมาณ 2558.pdf