Web Application PageWeb Application Page
.:ข่าวเด่น:.

ป.ป.ส.ติวเข้มบทบาทและภารกิจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

สวัสดิการ ป.ป.ส. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 17 – 30 เม.ย. 57

ปปส.ภาค 5 ขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประดับยนต์ อะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 72 รายการ วันอังคารที่ 29 เม.ย. 57

Web Application Page
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพื้นที่จังหวัดกระบี่
ปปส.ภาค 6 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ต้านภัยยาเสพติด
ปปส.ภ.6 ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
หมายจับ ป.ป.ส.
Web Application Page

ผลการดำเนินงาน
Web Application Page

โพลสำรวจ
Poll
ไม่พบหัวข้อโพลสำรวจ
Web Application Page
ปฎิทินกิจกรรม
Untitled Document
<< Calendar >>
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ