Web Application PageWeb Application Page
.:ข่าวเด่น:.

สวัสดิการ ป.ป.ส. รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 17 – 30 เม.ย. 57

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

Web Application Page
ปปส.กทม. ร่วมจัดกิจกรรมเยาวชนกับปัญหายาเสพติด ในโครงการค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน
ปปส.ภาค 5 ร่วมดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
ปปส.ภาค 5 ร่วมกิจกรรมบ้านเฝ้าระวังสูงสุด ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
ปปส.กทม. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการจักรยานยนต์รับจ้างสีขาว
ปปส.กทม. ร่วมประชุม ศพส.เขตสาทร
ปปส.ภ.2 ร่วมจัดเวทีประชุมชาวบ้านและผู้นำชุมชนพื้นที่โซน 3 เมืองพัทยา
หมายจับ ป.ป.ส.
Web Application Page

ผลการดำเนินงาน
Web Application Page

โพลสำรวจ
Poll
ไม่พบหัวข้อโพลสำรวจ
Web Application Page
ปฎิทินกิจกรรม
Untitled Document
<< Calendar >>
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญ